سامانه آموزش مجازی موسسه قرآن و نهج البلاغه


برای ورود به سامانه به نکات زیر توجه فرمایید:

برای ورود به سایت میبایست از «« کد ملی به عنوان نام کاربری »» و «« شماره موبایل به عنوان رمز عبور »» استفاده شود.

»» کلیه افرادی که کد ملی آنها با صفر شروع میشود نیاز به وارد کردن عدد صفر (0) در ابتدای کد ملی خود نیسـت. بطور مثال: اگر کد ملی شما برابر با 0245987113 در فیلد مقابل عدد 245987113 را وارد کنید.
»» شماره موبایل خود را بدون صفر اول وارد کنید. بطور مثال: 9121233666.
»» اتباع خارجی به جای کد ملی، همان کد گذرنامه یا شماره کارت خود را وارد کنند.

در زمان ورود به سامانه ، زبان کیبورد کامپیوتر، تبلت و یا گوشی موبایل خود را در حالت انگلیسی قرار دهید.